Waarom zijn jullie een stichting en geen vereniging?

Een stichting is in de praktijk over het algemeen slagvaardiger dan een vereniging.

Het zijn beide prima bestuursvormen voor een rechtspersoon met een ideëele doelstelling. Het grootste verschil is dat bij een vereniging de zgn. Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan is en het beleid van de vereniging bepaald. Bij een stichting is het bestuur het hoogste orgaan. Dat betekend dat het bestuur zelfstandig de koers van de stichting kan en mag bepalen.

Wij vinden de mening van onze deelnemers belangrijk, maar vinden slagvaardigheid zwaarder wegen dan formele inspraak door leden.

tags: ANMD