Presentaties

De presentaties die we als stichting hebben gegeven.

ROC Midden Nederland - 1 februari 2017

Developers vs ... (Dev, biz & tech v2.0)

Developers, systeembeheerders, gebruikers, management en "de business" spreken vaak een andere taal, maar hebben ook andere belangen. Hierdoor ontstaat bij de ontwikkeling en oplevering van nieuwe software niet zelden frictie tussen betrokken partijen.

Dit college is gebaseerd op het college van 30 juni 2016, aangevuld met onder andere een onderdeel over shadow IT. Ook zijn er wijzigingen aangebracht in de tekst om deze nog beter aan te laten sluiten bij de doelgroep.

Het gastcollege is gegeven aan 2 groepen van elk 25 tot 30 1e jaars leerlingen van de opleiding "Applicatie en mediaontwikkeling" van ROC Midden Nederland.

T-DOSE 2016 - 13 november 2016

Roghanna, Roghanna (Choices, Choices)

Deze talk heeft als onderwerp de technisch keuzes die wij hebben gemaakt als stichting op gebied van virtualisatie (Proxmox), onderliggende storage (ZFS), offsite backups (SanOid) maar vooral over hoe die technische keuzes toepasbaar zijn op omgevingen die schaalbaar zijn van een enkelvoudige PC thuis, tot een setup met meerdere honderden machines.

We hebben in maart 2016 deze talk bij de Nederlandse Linux Gebruikers Groep voor het eerst gegeven. Voor T-DOSE hebben we een geüpdate versie in het Engels ontwikkeld, waarin op een aantal zaken dieper word ingegaan en ook aandacht word besteed aan offsite backups, een dienst die wij sinds Augustus 2016 leveren.


T-DOSE 2016 - 12 november 2016

Stichting An Meaisín Dénártha

Deze talk gaat over de doelen van de stichting, over hoe de stichting tot stand is gekomen en het gedachtengoed achter de stichting. We willen laten zien dat zoiets wat wij doen, hoewel uniek in Nederland en mogelijk in Europa of de wereld, kan bestaan. "De participatie-maatschappij" is een hot item, samen met "deeleconomie". In plaats van de concurrentie aan te gaan, willen we juist vanuit de stichting samenwerken met andere (commerciële en niet-commerciële) partijen en samen bouwen aan een beter ICT landschap.

We maken daarin strategische keuzes. We bankieren bij de Triodos bank, een reguliere commerciële bank, maar met een duidelijke focus op het verbeteren van de wereld. We werken samen met kleinere ICT bedrijven en proberen deze aan elkaar te koppelen zodat het geheel der delen, groter is dan enkel de som. Ook willen we zo veel mogelijk informatie publiek beschikbaar stellen, over ons platform, over hoe wij zaken doen, maar ook de fouten die we maken en de uitdagingen waar we tegenaan lopen.

We hopen met deze talk mensen enthousiast te maken om either met ons samen te werken of zelf initiatieven te ontplooien waarvan snel gezegd word "kan niet, is niet levensvatbaar".
Apple heeft ooit een heel mooie reklame gemaakt: The Crazy Ones. Dat is wat wij willen zijn, de crazy one, de misfit, de round peg in the square hole. :) https://www.youtube.com/watch?v=8rwsuXHA7RA

ROC Midden Nederland - 30 juni 2016

Developers vs ... (Dev, biz & tech)

Developers, systeembeheerders, gebruikers, management en "de business" spreken vaak een andere taal, maar hebben ook andere belangen. Hierdoor ontstaat bij de ontwikkeling en oplevering van nieuwe software niet zelden frictie tussen betrokken partijen

Dit gastcollege bestaat uit 2 te onderscheiden delen:

Deel 1 gaat in op de verschillen tussen de betrokken partijen. Developers, systeembeheerders, gebruikers, management, etc. Programmeren is meer dan alleen heel goede code kunnen schrijven. Het de kunst is goede code schrijven, rekening houdend met de omgevingen waarin software komt te draaien, maar ook oog hebben voor de betrokken partijen die ieder hun eigen belangen, regels en uitdagingen kennen.

Deel 2 zoomt in op de praktijk en de vraag "Hoe kun je met de kennis uit deel 1 en doormiddel van vrij verkrijgbare virtualisatie technieken of diensten (ANMD) een betere applicatieontwikkelaar worden, die in de ontwikkeling van zijn applicaties al rekening houd met de omgeving waarin het straks gaat draaien." Het gaat uit van relatief betaalbare hardware ("Denk niet te groot") en beperkte middelen.

Het gastcollege is gegeven voor onveer 40 1e, 2e en 3e jaars leerlingen van de opleiding "Applicatie en mediaontwikkeling" van ROC Midden Nederland.

NLLGG - 19 maart 2016

Roghanna, Roghanna (Choices, Choices)
Het thuis gebruiken van een server is voor veel mensen al lang niets nieuws meer. Maar wat nu als je een thuisserver wilt opbouwen met technieken die ZO schaalbaar en flexibel zijn, dat je een setup krijgt die relatief eenvoudig zowel geschikt te maken is voor gebruik op 1 enkele, goedkope, server / PC, tot gebruik in grotere bedrijfsomgevingen?

Dan moet je keuzes maken die meteen vanaf het begin af aan er op gericht zijn een veel groter en duurder plaatje niet in de weg staan.

Deze presentatie gaat over die keuzes, waarbij word ingegaan op hoe die keuzes tot stand zijn gekomen en wat waarom wij denken dat dit goede keuzes zijn gegeven de situaties die geschetst worden.