Stopzetting activiteiten AnMD per 30 september 2018. (Ná Scaoll. - Don’t Panic.)

Beste iedereen,

Om met de deur in huis te vallen: We stoppen op korte termijn onze activiteiten op gebied van virtuele servers en dienstverlening.

Helaas is het ons niet gelukt financieel de stichting gezond te krijgen. Daarbij hebben afgelopen maand 2 belangrijke deelnemers hun contract met Stichting An Meaisín Dénártha (AnMD) opgezegd. Er bestond al enige tijd twijfel over de (financiële en operationele) levensvatbaarheid van de stichting, met deze 2 opzeggingen is het financiële gat té groot geworden om nog te kunnen verantwoorden.

Naast het financiële aspect is door het uitblijven van groei en actieve vrijwilligers ook de motivatie de stichting in zijn huidige vorm te besturen tot vrijwel nul gedaald. Zonder actieve vrijwilligers én een gezonde inkomstenstroom kan een stichting als de onze niet bestaan.

Alle deelnemers zijn zojuist per email ingelicht. In deze email staat ook details over de verdere concrete afhandeling.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de getoonde interesse, inzet, mogelijkheden te spreken over onze stichting, energie, ideeën, etc, etc. Hopelijk tot ziens en wellicht tot een volgende bijeenkomst van Hostingvereniging Soleus!


Harmen de Ruiter
Voorzitter Stichting An Meaisín Dénártha

Martijn van Toor
Algemeen bestuurslid Stichting An Meaisín Dénártha

Ná Scaoll. - Don’t Panic.